OM OSS

Logistikkhuset ble etablert i 1997 og har hatt god og stabil drift gjennom alle år.
Vi ser stadig fremover, og søker hele tiden nye samarbeidspartnere. Kontinuerlig jobbes det med effektivisering av løsninger og tilegning av ny kunnskap. Logistikkhuset har et et bredt utvalg av løsninger med høy kvalitet for ulike bransjer.

Logistikk som konkurransefortrinn.
Vi har gode tradisjoner med lojale kundeforhold som varer over mange år, og dette er noe vi setter høyt. Våre tette bånd med personlig oppfølging skaper også en trygghet for deg som kunde.

Da vi har et bredt spekter av samarbeidspartnere har vi funnet gode løsninger uansett bransje, til de fleste utfordringer som måtte dukke opp innenfor faget logistikk.