DISTRIBUSJON

DISTRIBUSJON

Nøytral partner med gode transportavtaler!

Vi er en nøytral partner med et stort nettverk av transportører, som vi har gode avtaler med. Disse benytter vi til å finne den optimale løsningen for deg, og som gir deg en høy leveransekvalitet.

Dette gir deg fleksibilitet og ofte lavere frakt kostnader. Du kan også benytte deg av egne avtaler om du skulle ønske det. Logistikkhuset har mange forskjellige type kunder i fra mange forskjellige bransjer, noe som gjør at vi kan foreta gode valg vedrørende distribusjon. Sporing og detaljerte fraktopplysninger er en selvfølgelighet. Vi tar ansvar for å distribuere dine varer på en trygg og kostnadseffektiv måte.